Gaeilge

Seo liosta acmhainní & áiseanna do thuismitheoirí le gníomhaíochtaí éagsúil a chur ar fáil do pháistí.

Áiseanna/ Acmhainní 

  • Seidean Sí

  • https://www.seideansi.ie/
  • Snas ar Scéal

  • http://www.nicurriculum.org.uk/snas_ar_sceal/
  • Is áis bheag shimplí é Snas ar Scéal a bhfuil féidearthachtaí móra ag baint leis! Is é is aidhm don áis páistí a spreagadh le bheith ag smaoineamh ar roghanna eile agus ar dhóigheanna eile lena gcuid smaointe a chur in iúl agus iad i mbun scríbhneoireachta. Tá idir áiseanna clóite agus chluichí idirghníomhacha Snas ar Scéal ar fáil anseo.
  • Scoilnet

  • https://www.scoilnet.ie/search/?q=gaeilge&fq=%7B!

 

Físeáin/ Scannáin

Cúla 4- cláracha & cartúin

https://www.cula4.com/en/

TG4- Shrek as Gaeilge (is féidir an scannán a ioslódáil gan clárú leis an suíomh idirlíon. Tá sé díreach tástáilte againn!)

https://www.tg4.ie

 

Seomra Ranga Digiteach

Ranganna & Ceisteanna Mata trí Ghaeilge ar fáil tríd Aip Google Classroom

https://aileachdigital.com/ga/portfoilio/item/8-seomra-ranga-digiteach.html?

 

Foras na Gaeilge

Soundcloud: http://soundcloud.com/forasnagaeilge

Scéalta